Thủ tục chuyển đổi Năm tài chính của Doanh nghiệp mới nhất

Việc chọn niên độ kế toán phù hợp với chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp là rất cần thiết, nếu niên độ hiện tại chưa phù hợp thì việc chuyển đổi cũng là một việc hết sức bình thường. Và mặc dù việc đổi niên độ sẽ giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích nhưng doanh nghiệp Việt Nam dường như cũng chưa mặn mà với việc thực hiện thay đổi này.

Việc khuyến khích các doanh nghiệp từ bỏ thói quen chọn năm tài chính trùng với năm lịch, thay vì chọn thời điểm phù hợp với hoạt động là điều các doanh nghiệp cần tính tới. Tuy nhiên, như đã nói ở trên có lẽ lợi ích của việc này chưa được phổ biến rộng rãi nên chưa có nhiều đơn vị quan tâm thực hiện.

Thủ tục chuyển đổi Năm tài chính của Doanh nghiệp mới nhất
Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 2022 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2022) được tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2022) được tính từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/03/2023.

1/Doanh nghiệp cần làm công văn thay đổi năm tài chính nộp Sở KHĐT chậm nhất trước 10 ngày kết thúc năm tài chính 2021 theo mẫu đính kèm. (trước đây làm công văn gởi cơ quan Thuế). Link tải mẫu tại đây.

2/Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính quyết toán thuế TNDN bình thường cho năm 2021.

3/Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế 3 tháng 2022 từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022 (3 tháng)

4/Doanh nghiệp làm báo cáo tài chính quyết toán thuế TNDN cho năm tài chính tính từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/03/2023

5/Thuế thu nhập cá nhân tính theo năm dương lịch không thay đổi.

 

Liên hệ:

Ông Lê Huy Thành – CPA, CPTA, VC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Email: thanh.lh@kiemtoanvsa.vn

SĐT: (84) 976 960 808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *