QUY ĐỊNH THUẾ GTGT VỚI HÀNG KHUYẾN MẠI

Quy định về cách giá tính thuế GTGT, kê khai, khấu trừ và cách xuất hóa đơn hàng hóa khuyến mại như thế nào? VSA sẽ giải đáp giúp bạn trong bài viết này.
1. Hàng khuyến mại có cần xuất hóa đơn GTGT không?
Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

=> Như vậy, đối với hoạt động khuyến mại, doanh nghiệp đều cần xuất hóa đơn ghi rõ các chỉ tiêu như lập hóa đơn bán hàng thông thường, đồng thời ghi rõ “Hàng khuyến mại không thu tiền” và số lượng khuyến mại.

2. Giá tính thuế GTGT hàng khuyến mại
Theo Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2015/TT-BTC:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

=> Như vậy nếu chương trình khuyến mại công ty cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại mới được xuất hóa đơn khuyến mại có giá tính thuế bằng 0.
Ngược lại, nếu hàng khuyến mại công ty không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì người bán sẽ phải kê khai, tính thuếnộp thuế như áp dụng đối với hàng cho biếu tặng.

Ví dụ: Doanh nghiệp D thực hiện hoạt động thương mại đối với sản phẩm mua 1 tặng một cho sản phẩm nước hoa trước ngày lễ Phụ nữ Việt Nam. Đơn vị đã đăng ký chương trình này và hoàn tất thủ tục với Sở Công thương trong thời gian một tháng, tổng giá trị hàng hóa khuyến mại là 200 triệu VNĐ.
=> Khi xuất hóa đơn GTGT để bán hàng thì giá tính thuế của sản phẩm khuyến mại sẽ bằng 0.

>> Tham khảo bài viết: CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI NÀO CẦN ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG?

3. Hàng hóa khuyến mại có được khấu trừ VAT đầu vào?
Theo Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

=> Theo quy định trên, hóa đơn đầu vào của hàng khuyến mại được khấu trừ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *