DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

1. Dịch vụ thuế doanh nghiệp

Trong bối cảnh các luật và quy định hiện hành về việc xử phạt hành vi không tuân thủ thuế ngày càng gia tăng, việc xác định kịp thời các vấn đề ảnh hưởng và tuân thủ ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các rủi ro về thuế với chi phí tối ưu.

Các dịch vụ thuế doanh nghiệp của chúng tôi gồm:

 • Dịch vụ thâm nhập thị trường: chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài có kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam hoặc các doanh nghiệp trong nước muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đội ngũ tư vấn thâm nhập thị trường của chúng tôi có thể hỗ trợ về chiến lược, phân tích thâm nhập thị trường, cơ cấu thuế và pháp lý hoặc cung cấp dịch vụ thẩm định cho các thương vụ .
 • Dịch vụ rà soát thuế: rà soát tính tuân thủ của các loại thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt…; cảnh báo các rủi ro và kế hoạch để giảm thiểu rủi ro thuế trong tương lai; hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thanh kiểm tra.
 • Dịch vụ hỗ trợ thanh tra thuế và giải quyết tranh chấp, bất đồng: sau khi thực hiện dịch vụ rà soát thuế, chúng tôi sẽ chỉ ra các rủi ro mà thanh tra thuế có thể hướng tới, tư vấn hồ sơ bổ sung chứng từ đồng thời chuẩn bị luận điểm, hỗ trợ doanh nghiệp giải trình trực tiếp với cơ quan thuế trong quá trình thanh kiểm tra, rà soát kết quả sau kỳ thanh kiểm tra thuế và dịch vụ giải quyết tranh chấp và bất đồng thuế lên cơ quan thuế cao nhất.
 • Dịch vụ hoàn thuế GTGT: bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục, và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, giải trình với cơ quan thuế trong quá trình hoàn thuế GTGT. Thực hiện hoàn thuế GTGT theo dự án đầu tư mới và theo sản xuất xuất khẩu.
 • Dịch vụ thuế nhà thầu và hoàn thuế nhà thầu theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, tính thuế nhà thầu cho các khoản thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, rà soát đánh giá khả năng áp dụng miễn thuế nhà thầu và hướng dẫn khách hàng các thủ tục áp dụng xin miễn thuế, hoàn thuế, giúp tiết kiệm thuế cho khách hàng.
 • Dịch vụ hoạch định và tư vấn các kế hoạch thuế: tư vấn các ảnh hưởng về thuế trong các quyết định kinh doanh, các quyết định mua / bán, sáp nhập hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp, các hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, các quyết định trong nước hoặc xuyên quốc gia.
 • Dịch vụ tư vấn thuế nhanh và thường xuyên: cung cấp các tư vấn nhanh và thường xuyên các vấn đề về thuế mà doanh nghiệp quan tâm, xác nhận cách hiểu hoặc đơn thuần kiểm tra các vấn đề còn băn khoăn. Cập nhật nhanh các thông tin thay đổi về luật thuế cho doanh nghiệp.

2. Dịch vụ thuế TNCN

VSA sẽ cung cấp các dịch vụ thuế TNCN cho doanh nghiệp và cho các cá nhân bao gồm:

 • Dịch vụ kê khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN: phối hợp với khách hàng thu thập các tài liệu liên quan, đánh giá các khoản tính và không tính thuế và lập các tờ khai tạm nộp, tờ khai quyết toán thuế TNCN.
  Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ có liên quan trong quá trình này, bao gồm dịch vụ nhập cư như hỗ trợ khách hàng về thị thực, giấy phép làm việc và cư trú cần thiết, cũng như xác định loại thị thực áp dụng, tư vấn về vấn đề nhập cư và quy trình; và hỗ trợ rà soát và đăng ký thủ tục bảo hiểm xác hội, lên kế hoạch tối ưu chi phí bảo hiểm
 • Dịch vụ payroll: phối hợp khách hàng thu thập các tài liệu liên quan, cung cấp nhân sự cho việc tính lương và đảm bảo việc tính lương tuân thủ các quy định hiện hành.
 • Dịch vụ Hỗ trợ rà soát thuế và thanh, kiểm tra thuế: Đánh giá và rà soát việc tuân thủ thuế TNCN trước bất cứ kỳ thanh, kiểm tra thuế nào. Cung cấp lời khuyên về cách giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn và xác định mức độ rủi ro trong trường hợp phải thanh, kiểm tra thuế. Rà soát đánh giá và hỗ trợ chuyên môn trong suốt và sau quá trình thanh kiểm tra thuế, tư vấn phản hồi các vấn đề được nêu ra và phối hợp chặt chẽ với khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp nhất

3. Dịch vụ thuế sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mua bán sáp nhập là hoạt động thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, các giao dịch này cần được xem xét cẩn trọng về mặt thuế, đặc biệt là các giao dịch mua bán xuyên quốc gia để có thể quyết định đúng đắn về đối tượng mục tiêu và giá thương lượng.

Nhóm dịch vụ Thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ sau:

– Rà soát đặc biệt về thuế, Thẩm định thuế phục vụ mua bán doanh nghiệp

– Cơ cấu một thương vụ mua bán hoặc sắp xếp doanh nghiệp theo hướng tối ưu ảnh hưởng về thuế

– Mô hình hóa thuế

– Hỗ trợ nhà cung cấp

– Hòa nhập sau thương vụ

 

Liên hệ:

Ông Lê Huy Thành – CPA, CPTA, VC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Email: thanh.lh@kiemtoanvsa.vn

SĐT: (84) 976 960 808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *