DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ Kế toán trọn gói là một trong những dịch vụ then chốt của Công ty Kiểm toán và Tư vấn VSA. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói được cung cấp bởi Hãng Kiểm toán VSA giúp Doanh nghiệp cắt giảm tối đa chi phí, yên tâm về chuyên môn kế toán, thuế và tập trung vào việc phát triển kinh doanh.

1. Ghi chép sổ sách và chứng từ

– Hạch toán kế toán vào phần mềm kế toán;

– In chứng từ kế toán, sổ sách kế toán

– Lập bảng lương, tính thuế TNCN hàng tháng. Tạo file excel để khách hàng cung cấp cho ngân hàng để chuyển lương;

– Cung cấp dữ liệu báo cáo cho Công ty định kỳ (nếu cần)

2. Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý

– Báo cáo thuế GTGT

– Báo cáo thuế TNCN (nếu có)

– Làm thủ tục thuế nhà thầu (nếu có)

– Tờ khai thuế môn bài

– Đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc

– Nhắc nhở Công ty nộp các loại thuế đúng hạn

3. Lập báo cáo hàng năm

Lập báo cáo cuối năm bao gồm:

– Báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tào chính)

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4. Bảo hiểm xã hội

– Hồ sơ đăng ký lên cơ quan BHXH quận để tham gia Bảo hiểm cho người lao động

– Báo tăng, giảm nhân sự tham gia BHXH

– Gửi hồ sơ yêu cầu thanh toán chế độ bảo hiểm

5. Kiểm kê, kiểm toán, thanh tra thuế

– Chỉ định người cùng phối hợp với nhân sự của Quý Công ty để giải trình hoặc làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi cần thiết.

– Tham gia kiểm kê với Công ty và kiểm toán

– Cung cấp tài liệu và làm việc với công ty kiểm toán

6. Tư vấn khác

– Trong quá trình thực hiện công việc, VSA sẽ tư vấn các nội dung cần thiết, liên quan tới kế toán, kiểm toán, thuế cho Công ty.

7. Các vấn đề khác

– Các báo cáo liên quan đến hoàn thuế, hồ sơ miễn giảm thuế sẽ đàm phán khi phát sinh. Các báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng lao động, đăng ký thang lương, bảng lương, quản lý hồ sơ lao động sẽ do nhân sự của đơn vị thực hiện, đơn vị tư vấn phối hợp tư vấn

Liên hệ:

Ông Lê Huy Thành – CPA, CPTA, VC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Email: thanh.lh@kiemtoanvsa.vn

SĐT: (84) 976 960 808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *