Chi phí đi công tác nước ngoài có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Chi phí đi công tác nước ngoài có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

VSA trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Theo quy định tại điểm 2.9 khoản 2 điều 4 TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015:
“Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.
– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.
– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vao chi phí đực trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được vé lên máy bay của người lao động thì chứng từ để làm căn cứ đẻ tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vân chuyển.”

Theo khoản 4 điều 5 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:
“4. Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài có tổng độ dài hơn 20 trang giấy A4 thì người nộp thuế có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch những nội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế…”

Tham khảo công văn số 72010/CT-TTHT ngày 29/10/2018
“… Trường hợp Công ty cử người lao động đi công tác nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo quy định của Công ty, người lao động được cử đi công tác sẽ được Công ty thanh toán toàn bộ các khoản chi phí đi lại, ăn, ở,… liên quan đến chuyến công tác dựa trên các hóa đơn, chứng từ hợp lệ mà người lao động đi công tác mang về thì:
– Đối với các khoản chi phí đi lại, ăn, ở, … nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
– Đối với các chi phí phát sinh tại nước ngoài thì các hóa đơn chứng từ của các khoản chi phí này phải phù hợp với quy định của nước sở tại và phải được dịch ra tiếng Việt theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính…”

2. Kết luận:
Chi phí công tác nước ngoài được tính là chi phí được trừ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015
  • Đối với các chi phí phát sinh tại nước ngoài thì các hóa đơn chứng từ của các khoản chi phí này phải phù hợp với quy định của nước sở tại và phải được dịch ra tiếng Việt.
  • Có văn bản, quyết định cử đi công tác và thực hiện theo đúng quy chế tài chính, quy chế nội bộ của công ty.

 

Biên soạn: Dương Minh Văn – Chuyên viên tư vấn

Bản tin chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VSA
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: huythanhle.vn@gmail.com
Website: https://auditingcompanyservices.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100050622464075
Hotline tư vấn: 0976.960.808

 

 

2 thoughts on “Chi phí đi công tác nước ngoài có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *