Các doanh nghiệp cần kiểm toán ở Việt Nam và nơi nộp BCTC đã kiểm toán cho doanh nghiệp FDI

Theo sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, cả nước có khoảng gần 860.000 doanh nghiệp đang đăng ký hoạt động đa dạng ở mọi ngành nghề và loại công ty. Điều đó chứng tỏ kinh tế Việt Nam đang ngày một phát triển là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư tìm đến. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp hiện hành là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH chưa bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ.

  1. Các doanh nghiệp cần kiểm toán tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập thì các doanh nghiệp, tổ chức mà báo cáo tài chính hàng năm bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán bao gồm:

1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

 c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.

5. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

6. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.”

         2. Nơi nộp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp FDI

Căn cứ theo Điều 110 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán có quy định:

“Điều 110. Nơi nhận Báo cáo tài chính”

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP (4)  

Kỳ lập báo cáo

Nơi nhận báo cáo
Cơ quan tài chính (1) Cơ quan Thuế (2) Cơ quan Thống kê DN cấp trên (3) Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, năm x x x x x
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm

 

x x x x x
3. Các doanh nghiệp khác Năm   x x x x

 

Các doanh nghiệp FDI tại Hà Nội có thể tham khảo địa chỉ nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán tại địa chỉ

STT Nơi nộp Địa chỉ Hình thức nộp

 

1 Cục thống kê TP Hà Nội Số 1 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nộp trực tiếp
2 Sở tài chính 38 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3 Cơ quan thuế (Liên thông Sở kế hoạch đầu tư) Nộp tới cơ quan thuế đã đăng ký Nộp trực tiếp hoặc Online

 

Trên đây là tổng hợp các doanh nghiệp phải làm kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo và xem Công ty mình có nằm trong diện phải nộp hay không nhằm tránh những rủi ro về phạt chậm nộp hoặc không nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Biên soạn: Vũ Minh Hiếu – Chuyên viên tư vấn
Bản tin chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VSA
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: huythanhle.vn@gmail.com
Website: https://auditingcompanyservices.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100050622464075
Hotline tư vấn: 0976.960.808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *