Rủi ro về thuế khi doanh nghiệp bán hàng thấp hơn giá vốn

1. Rủi ro khi bán lỗ:

Trường hợp doanh nghiệp xuất bán hàng hóa thấp hơn giá vốn có rủi ro được coi là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và trong trường hợp này nếu doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp kê khai thì có thể sẽ bị cơ quan thuế chuyển sang phương pháp ấn định về thuế.

2. Căn cứ pháp lý:

Theo điểm e khỏan 1 điều 37 của Luật quản lý thuế:

“Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế
1.
Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
  e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”.

Theo Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính quy định: “Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường. Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hoá, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp.”

3. Phương án giải trình:

Để tránh các rủi ro về thuế khi bán hàng thấp hơn giá vốn, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ. Doanh nghiệp cần có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ để chứng minh giá bán hàng hóa, dịch vụ là đúng với giá thị trường. Các hồ sơ chứng từ này bao gồm: hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho,…
  • Có chính sách giá bán rõ ràng. Doanh nghiệp cần có chính sách giá bán rõ ràng và minh bạch.
  • Doanh nghiệp chủ động thực hiện rà soát các mặt hàng có giá bán thấp hơn giá vốn, chuẩn bị hồ sơ các nguồn tham chiếu giá bán tương đương để làm cơ sở giải trình.

 

Biên soạn: Dương Minh Văn – Chuyên viên tư vấn

Bản tin chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VSA
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: huythanhle.vn@gmail.com
Website: https://auditingcompanyservices.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100050622464075
Hotline tư vấn: 0976.960.808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *