Các lưu ý về thuế đối với chi phí môi giới

Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định:

“…Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới…”

Như vậy, theo Luật thương mại 36/2005/QH11 thì hợp đồng môi giới cần được thực hiện bởi thương nhân. Cần lưu ý về khái niệm “Thương nhân” được nêu trên phải đáp ứng các điều kiện sau theo điều 6, Luật Thương mại năm 2005:

“…1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh…”

Như vậy, đối với các cá nhân không kinh doanh, không thuộc đối tượng là thương nhân thì chi phí môi giới với cá nhân đó có rủi ro không được tính là chi phí được trừ (Công văn 9000-TTHT)

Tuy nhiên Cục thuế Hà Nội có hướng dẫn là chi phí hợp lý nếu có đầy đủ các giấy tờ tại công văn 48769/CT-TTHT như sau:

Trường hợp cá nhân có doanh thu trên 100 triệu: Hợp đồng, hóa đơn, thanh toán không dùng tiền mặt nếu trả từng lần trên 20 triệu

Trường hợp cá nhân có doanh thu dưới 100 triệu: Hợp đồng, chứng từ chi, Bảng kê 01

Ngoài ra cần lưu ý về thời gian ký hợp đồng :”Hợp đồng môi giới phải ký trước hợp đồng mua bán” tại công văn 11069/CT-TTHT.

 

Liên hệ:

Ông Lê Huy Thành – CPA, CPTA, VC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Email: thanh.lh@kiemtoanvsa.vn

SĐT: (84) 976 960 808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *