Các khoản chi phí công ty mẹ chi hộ trước thành lập doanh nghiệp và trách nhiệm về Thuế với các khoản chi trên

Một câu hỏi được rất nhiều các doanh nghiệp trước khi thành lập là không có đủ tư cách pháp nhân để tiến hành giao dịch thanh toán các chi phí trước khi thành lập. Như vậy các chi phí hoặc thuế suất phát sinh có được tính là hợp lý hợp lệ hay không.

Các chi phí đó có hợp lệ, tuy nhiên phải thỏa mãn một số điều sau

1: Sáng lập viên ủy quyền cho nhà đầu tư nước ngoài thanh toán hộ các chi phí trước thành lập

2: Nhà đầu tư nước ngoài lập một tài khoản vãng lai tại Việt Nam

3: Chuyển khoản từ tài khoản vãng lai cho nhà cung cấp

4: Sau khi chủ thể Việt Nam thành lập doanh nghiệp, DN Việt Nam thực hiện trả lại tiền cho nhà đầu tư nước ngoài nếu có đủ các chứng từ

a/ Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi hộ

b/ Hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền

c/ Chứng từ thanh toán từ doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền (nếu có hóa đơn trên 20 triệu phải thực hiện chuyển khoản)

Lưu ý, trường hợp công ty thực hiện bù trừ chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp vào phần vốn góp điều lệ mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể bằng văn bản, để được coi là thanh toán không dung tiền mặt thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa 2 bên về việc thanh toán bù trừ này.(Căn cứ theo công văn 20057/CT-TTHT ngày 17/4/2018 của Cục thuế TP.Hà Nội)

Theo điểm b, Khoản 12, Điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định rằng:

“b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Như vậy có thể kết luận rằng, những khoản cho phí công ty mẹ chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp bao gồm sẽ được khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp công ty mẹ và sáng lập viên đã có văn bản ủy quyền trước, hóa đơn đứng tên công ty mẹ và đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên phải thanh toán quan ngân hàng.

Một câu hỏi được rất nhiều các doanh nghiệp đặt ra là liệu khoản chi hộ này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Theo điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi bổ sung điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định

“Trừ các khoản chi phí không được trừ được nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dung tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dung tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 có quy định

 “3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Như vậy, chi phí cho giai đoạn trước thành lập doanh nghiệp được chi trả bởi công ty mẹ và được doanh nghiệp thanh toán lại cho công ty mẹ, thông tin trên hóa đơn chi phí là của công ty mẹ thì doanh nghiệp vẫn được trừ thuế TNDN với điều kiện:

+ Là chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Thanh toán qua ngân hàng cho công ty mẹ với các khoản chi phí từ 20 triệu trở lên

+ Có văn bản ủy quyền chi hộ cho công ty mẹ

Biên soạn: Vũ Minh Hiếu – Chuyên viên tư vấn
Bản tin chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VSA
Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: huythanhle.vn@gmail.com
Website: https://auditingcompanyservices.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100050622464075
Hotline tư vấn: 0976.960.808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *